(+) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

 

Η διάρκεια ζωής ενός λαμπτήρα ή ενός φωτιστικού LED για 8 ώρες χρήσης καθημερινά, μπορεί να φτάσει τα 17 χρόνια. Αυτό σημαίνει μειωμένη συχνότητα αγοράς λαμπτήρων αντικατάστασης αλλά επίσης μείωση εργατικού κόστους για την αλλαγή των λαμπτήρων και μείωση συχνότητας διακοπών λειτουργίας ενός επαγγελματικού χώρου για τις εργασίες αντικατάστασης.

(+) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Τα LED έχουν ενεργειακή απόδοση της τάξης του 80%-90%. Αυτό σημαίνει ότι 80% της ενέργειας που καταναλώνουν μετατρέπεται σε φως και το υπόλοιπο σε θερμότητα. Οι λαμπτήρες πυράκτωσης κάνουν ακριβώς το αντίθετο, 20% φως και 80% θερμότητα. Αν πληρώνετε 100€ για φωτισμό με παλιούς λαμπτήρες, ουσιαστικά ξοδεύετε τα 80€ για θέρμανση και όχι για φως! 

(+) ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

 

Τα LED είναι ιδανικά για χρήση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, είτε εξωτερικών χώρων είτε ψυγείων και παρόμοιων εφαρμογών. H τεχνολογία φθορισμού έχει εύρος λειτουργίας μεταξύ 20 και 45ο C. Σε θερμοκρασία 10οC έχει απόδοση 60% ενώ σε θερμοκρασία 0οC έχει απόδοση 30%. Τα LED έχουν μεγαλύτερη απόδοση με την πτώση της θερμοκρασίας, απόδοση που μπορεί να φτάσει το 90%.